Nezklamali jsme, a tak jak jsme pro postcovidovou dobu slíbili, jsme tu s VI. víkendovkou v tomto školním roce. 

TÉMA: Obhájce Jan a proč a má kněz poslušnost k biskupovi? 
USKUTEČNÍ SE: 13.-15.5.2022
KDE: Sedlčany

Asi Vám je jasné, že vzhledem tématu a datu víkendovky se jedná o sv. Jana Nepomuckého. Program bude bohatý, jak se dočtete na plakátku. Nejvíce se asi těšíme na tvořivé dílny, určitě z děl uděláme v neděli pro dříve narozené a rodiče výstavu. Nemenší měrou se těšíme i na svatojánskou pouť.
Svatojánské poutě byli v minulosti velkolepými slavnostmi. A tak i my kromě putování krajem za přímluvcem sv. Janem z Nepomuku při ní zažijeme plno zajímavostí a dozvíme se něco i o jejich historii.  

ZÁJEMCI S TĚLOVÝCHOVNÝM ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM: 
Zájemci o víkendovku s tělovýchovným zdravotním omezením mohou jet i na tuto víkendovku, kde se bude putovat. Budeme brát na jejich omezení zřetel a vždy nějakou kompenzaci vymyslíme. Více se dozvíte, až budete vyplňovat elektronickou přihlášku. 

ZÁJEMCI: Žáci ZŠ od 6 do 15 let se mohou přihlásit od 9.- 11.5. 2022

DOPORUČUJEME: Detailně přečíst s přihlášenými účastníky předem program na plakátku, aby věděli, co je čeká. A také, aby měli s sebou vše potřebné dle seznamu, který najdete zde níže:

S SEBOU – NEZAPOMEŇTE: 
400 Kč člen FOKS-live zs/ 500 Kč nečlen FOKS-live zs,, kartičku zdravotní pojišťovny (Jedeš-li poprvé)karimatku!, spacák, polštářek (na spaní-dobrovolné), teplé oblečení, oblečení na mši, kartáček, pasta, ručník, hřeben, reflexní proužek!!!(Menší část pouti půjdeme po silnici), malý batůžek (bude jej třeba na svatojánskou pouť), láhev na pití 0,5l (rovnou s pitím), označený hrnek+ešus, přezůvky!!!, pokrývku hlavy (dle počasí), buchty na společný páteční stůl. 🙂

TĚŠÍ SE NA VÁS: 

Lucie Kubecová, Dominik Čihák, Anička Kohoutová, Kateřína Hronová, Pavel Novák, Anička Zirhutová,  kadeti Barunka Matúšová, Jeroným Stibor, Vojtěch Mikuláš, Klárka Nováková, Terezka Vachová,  …, Ivanka s Martinem Čihákovi, P. Stanislav Glac a P. Beno Štěpánek s P. Martinem Vlčkem 

A drží nám všem palce naši externí spolupracovníci této víkendovky: Magda Sittová, Jan Stárek, David Zirhut

Tak na viděnou …

MODLITBA ZA VÍKNEDOVKU:

Modlíme se s týmem vždy za víkendovku. Děkujeme, že se k nám sami nebo s celou rodinou přidáte. Modlitbu sepsala Magda Sittová.