FOKS-live z.s

Tým

Od 15 let přijímáme mládež do formace týmu, a to do role nejdříve jako asistenti, později jako vedoucí až garanti jednotlivých projektů. Mezi zájemci stát se součástí týmu jsou především naši odrostlí účastníci, avšak nebráníme se ani přijímáním lidí zvenčí, pokud projeví zájem. Učíme se týmové spolupráci, postupnému přebírání zodpovědnosti, službě druhým, pracujeme na svém seberozvoji a chceme být dětem dobrými vzory.

Služba v týmu spočívá nejen v zapojení se na samotných akcích, ale také na jejich přípravě předem. Přípravné večery/víkendy slouží k detailní přípravě programu a základě prostudování tematického celku dané víkendovky či tábora, tak abychom jej předali dětem zážitkově, zábavně, s lehkostí, aniž bychom ztratili při předávání hloubku tématu. Zároveň tyto večery či víkendy vedou k formaci, vzdělání a růstu jednotlivých členů týmu i k růstu týmové spolupráci.

Ivanka a Martin Čihákovi

Anička a David Zirhutovi

Magda a Josef Sittovi

Petr Čanda

Medailonek

Lucka Kubecová

Dominik Čihák

Benjamín Žák

Vojtěch Čihák

Medailonek

Karolína Žáková

Medailonek

Ludmila Stašová

Jan Sitta

Anička Kohoutová

Honza a Kačka Stárkovi

Markéta Birhanzlová

Patrik Biener

Terka Nováková

Medailonek

Kačka Holejšovská

Petr Novák

Veronika Čiháková

Pavel Novák