FOKS-live z.s

O spolku

Náš spolek FOKS-live z.s. byl oficiálně založen v červnu 2018, nicméně jeho tradice sahá mnohem hlouběji. Vychází z 25 leté zkušenosti práce s dětmi a mládeží, kterou dříve zaštiťovali jiné organizace.

Za tuto dobu se tým mladých lidí mnohokrát obměnil, pod rukami se vystřídalo mnoho dětí, ale základní tým zůstává trvalý. Myšlenky a způsob formace pramení od zakladatelky spolku, magistry nauky pro rodinu z Institutu rodiny Jana Pavla II., Ivanky Čihákové, za pomocí a velké podpory jejího manžela Martina Čiháka.

Aktivity spolku

FOKS-live z.s. (neboli Formační Oblastní Křesťanská Setkání), jsou založeny na systematické a dlouhodobé práci s dětmi a mládeží od raného dětství (6 let) až do dospělosti (25+). Nevěnujeme se tedy pouze určité věkové kategorii dětí, od 15 let přijímáme mládež do formace týmu, a to do role nejdříve jako asistenti, později jako vedoucí až garanti jednotlivých projektů. Mezi zájemci stát se součástí týmu jsou především naši odrostlí účastníci, avšak nebráníme se ani přijímáním lidí zvenčí, pokud projeví zájem. Učíme se týmové spolupráci, postupnému přebírání zodpovědnosti, službě druhým, pracujeme na svém seberozvoji a chceme být dětem dobrými vzory.

Skrze zážitkovou a rodinnou pedagogiku vedeme k osobnímu celistvému rozvoji každého jednotlivce, a to po stránce fyzické, psychologické, emociální i spirituální. Vycházíme z učení a tradice Římskokatolické církve. Činnost je uskutečňována ve spolupráci s dalšími manželskými páry a místními kněžími. Cílem je růst v oblasti celistvého osobnostního rozvoje a snoubenecké, manželské i rodinné spiritualitě.

Děti nechceme „vytrhávat“ z rodin, kde přes rok vyrůstají, naopak je našim přáním propojit v dětech to, co u nás prožijí, s životem ve své rodině. Snažíme se proto úzce spolupracovat se samotnými rodiči dětí, zveme je na určité části programu, sdělujeme jim detailně program a myšlenkové mapy, které jsme s dětmi probírali, aby dokázali se zážitky dětí dále v domácím prostředí pracovat.

Působnost spolku je lokální, má však meziokresní až krajový přesah, účastníci i tým přijíždějí mnohdy z míst vzdálenějších více než 30 km. Členská základna je pohyblivá, základní tým tvoří kolem 20 lidí jako dobrovolní vedoucí, během roku se akcí zúčastní cca 70 dětí do věku 15 let.

Činnost spolku se během školního roku zaměřuje především na víkendová setkání pro děti a mládež (6-15 let) a Večery mladých (12+), školní rok je zakončen letním táborem.

Pojištění

Od června 2021 se stal spolek FOKS – live z.s. členem Krajské rady dětí a mládeže hl. města Prahy (RDMP). Krajské rady dětí a mládeže jsou dobrovolným seskupením neziskových organizací, které pracují s dětmi a mládeží v jednotlivých krajích České republiky. Krajské rady patří pod střešní organizaci Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) a svým členským organizacím zprostředkovávají servis ČRDM. Díky tomu můžeme například čerpat i úrazové pojištění pro všechny členy spolku FOKS-live z.s. a pojištění odpovědnosti pro naše vedoucí.

Stanovy spolku