FOKS-live z.s

Jednorázové projekty

Projekt Coronastřípky – 1. až 3. série; leden až červen 2021

Cíleně se jedná o instagramový projekt, abychom podchytili mládež (12+) a motivovali k radostnému životu běhěm padnemie. Přeposílání všem věkovým skupinám je však také možné, a to přes rodiče, kteří mají odběr individuálně k dispozici.

Každý den je na našem Instagramu @foks_live připraven malý video-střípek ze života od jednoho týmáka, se zamyšlením a krátkou modlitbou. Mladí, jednotlivci, děti i rodiče se tak mohou propojit každý den s týmem, povzbudit se v kreativním životu, ve víře a ve vědomí, že ač jsme všichni doma, přeci jenom pořád někam ve společnosti i v církvi patříme.

Příspěvek – CORONASTŘÍPKY TÝMU

Video – CORONASTŘÍPKY

Carlo Acutis, takový normální kluk

Tento projekt vznikl v čase nouzového stavu pandemie koronaviru (podzim 2020). Jeho smyslem bylo částečně nahradit víkendovku, rozpohybovat týmovou práci a oživit alespoň na dálku naše kontakty s dětmi a rodinami. Výletní hra také posloužila jako prostředník k rozvoji rodinné spirituality, protože se jednalo o hru rodinnou s duchovními prvky. Byla přístupná i široké veřejnosti a zúčastnilo se jí velké množství rodin a jednotlivců z řad věřících i nevěřících. Carla Acutise jsme mladým lidem nabídli jako vzor moderního, odvážného a svatého života dnešní doby, který měl rád online svět, ale ne natolik, aby u něj strávil celé dny, přesto jej dokázal využívat jako prostředek k dobrému. Během putování se seznámili s jeho životem a hodnotami, nechyběla ani malá odměna a překvapení na závěr pro všechny účastníky hry.

Podařilo se: Carlo Acutise – Štětkovice a okolí (okr. Příbram)

Připravujeme: Carlo Acutise – Velké Losiny a okolí (okr. Šumperk)

březen 2020 – Křížová cesta online přírodou

Jednotlivá tajemství křížové cesty si připravily vedoucí týmu, na svém oblíbeném místě přednesli zamyšlení nad konkrétním zastavením křížové cesty, které nahráli na video. Seskládáním všech videích dohromady se sestavila celá křížová cesta, která putovala elektronicky do rodin a k dětem přes komunikační media. Videozáznam Křížové cesty přírodou online získal motto: „Každý sám, přesto spolu v době koronavirové.“ Křížová cesta je kreativní a její zastavení jsou originální, tak jako jsou originální jejich tvůrci.

Proběhlé jednorázové akce