POSTNÍ ZASTAVENÍ – pro děti a mládež na Šumpersku, na téma VDĚČNOST, aneb není dar jako dar

Děti a mládež, nejen z farnosti Velkých Losin, se mohou těšit na bohatý program, hry, svědectví i povídání, které je zaměřené na téma Vděčnost.

Proč právě tato ctnost? Nejen, že zapadá do celoročního tématu „Rosteme ve ctnostech“, který olomoucká arcidiecéze v nedělních aktivitách pro děti nabízí. Vždyť máme být za co vděční každý den. Je potřeba umět obdarování vidět a děkovat za něj.

Například za dar nového arcibiskupa o. Nuzíka, který za pár týdnů bude oficiálně uveden do úřadu. Seznámíme se s jeho dosavadním životem a dokonce zažijeme i „rozhovor“ s ním.

Setkání proběhne jako jednodenní a je určeno pro děti od 6 – 15 let. Více informací najdete na plakátku, kde je i odkaz na přihlašování, které probíhá do 18.3.2024.

Garanti tohoto setkání jsou manželé Josef a Magda Sittovi, naši týmáci, kteří na Šumpersku žijí.