Druhou víkendovkou v novém tématickém cyklu víkendovek: Rok sociální nauky církve pro mladé navazujeme na předešlou úspěšnou víkendovku o principech
solidarity. A moc se na ní těšíme a zveme všechny zájemce:

TÉMA: „DŮSTOJNOST LIDSKÉ OSOBY aneb NIKDO SE NENARODIL OMYLEM“
USKUTEČNÍ SE: 9. – 11. 12. 2022
KDE: Sedlčany
Druhé téma cyklu: „DŮSTOJNOST LIDSKÉ OSOBY aneb NIKDO SE NENARODIL OMYLEM.“ jsme zvolili z důvodu důstojnosti a jedinečnosti každé
lidské osoby, kterou získáváme v Kristu. A kdy jindy se jedinečnosti a důstojnosti každé lidské osoby věnovat než v adventu, kdy se všichni připravujeme na
očekávání narození dítěte v Betlémě… ve chlévě…
Motivací je naše touha účastníkům předat skrze etapovou hru myšlenku, že každý člověk je jedninečný s jedinečným povoláním na tomto světe a má svou
důstnojnost, ať je na okraji společnosti, s postižením, nemocný, hříšník …
Ústředním cílem víkendovky je zprostředkovat účastníkům víkendovky i týmu přirozený kontakt s dospělými lidmi se zdravotním postižením, tak aby si osvojili
důstojnost a jedinečnost lidské osoby i s tělesným či duševním onemocněním. Nápomocný nám tomu bude společně strávený odpolední čas v sobotu
v Nalžovickém zámku, kde budeme moci v našich kreativních rukodělných a hudebních dílnách společně tvořit s klienty Nalžovického zámku dárky pro radost
druhým i společně strávit plodný čas. Pobyt v Nalžovickém zámku nám umožní přátelský vztah z řad našeho týmu s bývalými i současnými zaměstnanci. A velmi vstřícný přístup k naší vzájemné spolupráci paní ředitelky Ing. Mgr. Ludmily Jelenové i dalších zaměstnanců, s kterými jsme se v přípravném týdnu před víkedndovkou osobně setkali.
Po přípravném setkání, kde jsme se setkali i s klienty Nalžovického zámku, si troufáme tvrdit, že i klienti se na nás těší.
Nejednou průvodkyní v Nalžovickém zámku s popisem, jak to tam „u nich chodí“, bude dobrovolnice zámku i naše bývalá týmačka Tereza Houdková.
A o budování přátelství s paní na vozíčku skrze dvoudobou péči o ní nám poví své svědectví při ranním sobotním slůvku naše týmačka Ludmila Stašová.

A jak nás znáte, bude nás čekat plno dalších zajímavých činností, které nebudou jen tak, ale budou zapadat do v rámci zážitkové pedagogiky do tématu. Viz. plakátek.


ZÁJEMCI: ZŠ od 6 do 15 let se mohou přihlásit ve dnech 5.- 7.12. 2022
ZÁJEMCI: věku 16 – 26 let se mohou též přihlásit za podmínky, že nás zároveň zkontaktují ohledně svého zájmu přes email: foks-live@foks-live.cz
ČLENOVÉ TÝMU: se přihlašují též ve dnech 5. – 7.12. 2022
PŘIHLAŠOVÁNÍ: Přes web
DOPORUČUJEME:
Detailně přečíst s přihlášenými účastníky předem program na plakátku, aby věděli, co je čeká. A aby měli s sebou vše potřebné.
S SEBOU:
viz plakátek


Přejeme Vám krásný druhý víkend adventní a těšíme se na Vás:
Lucka, Jéňa, Liduška, AničkaK, Klárka, AničkaZ, Vojta, Patrik, Dominik, Vojtěch,
Magda, Jeroným, Ivanka s Martinem, otec Beno … a další