I. Víkendovkou „PRINCIPY SOLIDARITY aneb NENÍ TU NIKDO SÁM“  otvíráme nový tématický cyklus víkendovek s názvem: Rok sociální nauky církve pro mladé.  Velkou inspirací nám je výzva aktuálního dění ve společnosti a odpovědi na ní v dokumentech: Docat, Gaudium et spes!, Pokoj a dobro. Téma se to zdá těžké, je však tak hluboké, krásné, lidské, že bude radost s ním pracovat.

TÉMA: „PRINCIPY SOLIDARITY aneb NENÍ TU NIKDO SÁM“
USKUTEČNÍ SE: 11. – 13. 11. 2022
KDE: Sedlčany 

PRVNÍ TÉMA: „PRINCIPY SOLIDARITY“ aneb „NIKDO TADY NENÍ SÁM“:

Jsme zvolili, protože v pátek slavíme svátek solidárního člověka z historie sv. Martina. Dobrodružným Svatomartinským lampionovým průvodem, který s týmem připravujeme ve spolupráci s Lučními kvítky, vyrazíme za ním na Cihelný vrch. Věříme, že nás nejen po cestě sv. Martin obohatí na těle i duši. Další inspirací pro toto téma byly nedávno proběhlé  Večerech mladých, kde nás oslovil projekt našich přátel ze spolku Přátelé New Renato a našeho týmáka doktoranda Ing. Petra Čandy, kteří právě na základě dodržování principů solidarity staví pro Afričany – s Afričany – etickým způsobem komplex středních škol v Kaschitě. 

Na základě těchto motivací toužíme účastníkům víkendnovky dát zakusit solidaritu skrze dobročinné rukodělné dílny a zažít organizaci dobročinného jarmarku tak, aby zažili společné úsilí a měli radost z každé vytěžené částky pro střední školu v Africe. Zároveň chceme předat jednoduchým způsobem myšlenky týkající se solidarity z dokumentů vyjmenovaných v úvodu. Starším a týmu dopřejeme Večerní čajovnu se vzdělávacím okénkem. 

Účastníci zažijí na víkendovce ještě plno dalších vzácných chvil – viz plakátek.

ZÁJEMCI: ZŠ od 6 do 15 let se mohou přihlásit ve dnech 7.- 9.11. 2022 

ZÁJEMCI: věku 16 – 26 let se mohou též přihlásit za podmínky, že nás zároveň zkontaktují ohledně svého zájmu přes email:  foks-live@foks-live.cz 

ČLENOVÉ TÝMU: se přihlašují též ve dnech 7. – 9. 11. 2022

PŘIHLAŠOVÁNÍ:  Přes web

DOPORUČUJEME:  Detailně přečíst s přihlášenými účastníky předem program na plakátku, aby věděli, co je čeká a měli s sebou vše potřebné. 

S SEBOU:  viz plakátek níže

Každý je vítán, těšíme se na Vás,

Lucka, Zdeněk, Vojta, Dominik, Vojtěch, Anička, Katka, Jeroným, Petr, Terka, Liduška, Julča, Ivanka s Martinem, otec Beno … a další