Odkaz na událost:
https://meet.google.com/gsx-tkbr-dcc
– Prosíme, aby se všichni přihlásili do 19:05 hod. Program bude bohatý, kreativní a inspirativní.
– Večery mladých online budou každý měsíc