Komentář – Prodlouženo (29.06.2022)
Jsme rádi, že skrze tuto historickou cestu přírodou můžeme široké veřejnosti přiblížit život blahoslavené s. Marie Paschalis. Za měsíc červen jsme již obdrželi pozitivní ohlasy s přáním, zda by hra v obci Sobotín nemohla být ponechána i přes celé prázdniny v červenci a srpnu. S vděčností a radostí jsme vyšli vstříc a hru prodloužili. Věříme, že bude život s. Marie Paschalis obohacující i pro další účastníky. 

Seznámíte se v ní s životem s. Marie Paschalis, pro starší nabídne mnohá zamyšlení, pro mladší hravé úkoly na každém stanovišti a luštění slova do tajenky. Nechybí ani malá odměna v cíli :-). Plánek trasy obdržíte na startu – tj. v předsíni kostela sv. Vavřince v Sobotíně.  Těšíme se na Vaši účast!

V rámci příprav a oslav beatifikace s. Marie Jahn Paschalis, která je pohřbena na sobotínském hřbitově, Vás Římskokatolická farnost v Sobotíně srdečně zve na putovní naučnou hru. Hra je určena pro rodiny s dětmi, i pro jednotlivce, bude vyvěšena v rámci jednotlivých stanovišť na území obce Sobotín v termínu od 1.6 do 3.7. 2022.