S upřímností Vás zveme na Křížovou cestu přírodou do Jesenice a to ve středu před Zeleným čtvrtkem.
Setkali jsme se tam předvečer velikonočního tridua minulý rok poprvé a to díky tomu, že jsme se za cílem modlitby mohli v době nouzového stavu sejít i mimo náš okres. Letos bez omezení. 

Věříme, že i když můžeme dělat v současné době cokoliv, kdekoliv, s kýmkoliv, tak nás společná modlitba a společný čas po ní (děti budou mít zábavu) opět spojí.

Kdy? 13.4.2022

Kde? Jesenice

Text křížové cesty nám připravila naše týmačka MVDr. Magda Sittova. 
Kdokoliv je srdečně zván!