HISTORICKÁ CESTA PŘÍRODOU

na motivy bl. Marie Paschalis Jahnové v Sobotíně na Šumpersku

V rámci projektu „Historická cesta přírodou“ se v termínu od 1. 6. – 31. 8. 2022 uskutečnila putovní
naučná hra pro rodiny s dětmi s názvem „Bílá růže z Čech“
. Byla realizována v Sobotíně
na Šumpersku. Téma bylo zvoleno na základě příprav a oslav blahořečení sestry Marie Paschalis
Jahnové
. Blahořeční proběhlo 11. června 2022 v Polsku. A proč jsme tedy historickou cestu
zrealizovali v Sobotíně? Protože tělo této mučednice bylo pohřbeno právě na sobotínském hřbitově.


Stezku dlouhou 2 km, vhodnou i pro menší děti a kočárky, jsme naistalovali v exteriérech kolem
sobotínského kostela a v přírodě kolem obce Sobotín. Účastníci na ní našli 7 stanovišť s úkoly pro
starší i mladší generace
. Na startu této historické cesty přírodou dostali všichni pravidla hry, včetně
mapy s vyznačenou trasou a tajenky k luštění. S sebou si vzali tužku a papír, šátek na zavázání očí
a foťák.


Na každém stanovišti čekal na mladší účastníky úkol týkající se života s. Marie Paschalis. Po jeho
splnění se vždy odhalilo další slovo do tajenky. Pro starší generace byly připraveny zajímavosti
a zamyšlení
ze života světice. Všechna zastavení byly seřazeny chronologicky dle historických
událostí.


Původně měla být naučná hra k dispozici po dobu jednoho měsíce. Na základě pozitivních ohlasů byla
nakonec prodloužena na celé letní prázdniny. Díky tomu došlo i k navýšení počtu účastníků
z plánovaných cca 60 osob na cca 400 lidí. Odhadujeme tento počet na základě zpětných vazeb
a převzetí malé odměny v podobě pěnové bílé růžičky na magnetu, jenž je atribut světice Marie
Paschalis Jahnové. Růžiček bylo předáno 150 ks, přičemž 1 růžička byla pro skupinu / rodinu.


Kromě místních obyvatel se „Historické cesty přírodou“ zúčastnilo i mnoho návštěvníků Jeseníků. A to
díky zveřejnění této naší aktivity na oficiálních webových stránkách FOKS-live z.s. a Facebooku,
Instagramu, dále na stránkách ŘKF Sobotín, ŘKF Šumperk, na portálu „Kudy z nudy“, v měsíčníku
„Tam tam“ a např. na webových stránkách Ostravsko-opavské diecéze.
Dle ohlasů účastníci projektu „Historická cesta přírodou“ zažili napříč generacemi společný čas
s rodinou a přátel. Obohatili se o historická fakta o dívence německého původu žijící v Sobotíně,
o procesu jejího blahořečení, o řádu sester Alžbetinek. Zjistili, proč se bl. sestře Marii Paschalis
přezdívá „Bílá růže z Čech“.
Děkujeme za ochotu spolupráce manželům Hordějčukům a paní Daně Ponížilové, kteří dbali na to,
aby po celou dobu letních prázdnin byla instalovaná stanoviště v pořádku a aby byl v cíli vždy dostatek
odměn.
Máme radost, že se nám povedlo propojit minulost a současnost v našem kraji v jeden celek a
podpořit mezigenerační dialog.


Za organizační tým FOKS-live z.s.


Josef a Magda Sittovi

Odkaz na fotogalerii: